මැරෙනකම්ම හඬක් නැති ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා! හිරගෙදර ඉන්න රන්ජන්‌ අත්අකුරින්ම ලියූ පළමු ලියුම එළියට එයි!

වසර 4ක බරපතළ සිර දඩුවම් විදින රන්ජන් රාමනායක මහතා පළමු වතාවට සිය රසිකරසිකාවියන් වෙත ලිපියක් ලියා තිබේ.

එම සම්පූර්ණ ලිපිය මෙසේය.