පෙබරවාරි 10 වැනිදා ලෝක යුද්ධයක් ඇරඹෙන ලකුණු

එළඹෙන පෙබරවාරි 10 වැනි දා පවතින ග්‍රහ තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ලෝකයම බලවත් කැළඹීමකට පත් වීමේ ඉඩක් ඇති බවට ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදිනී කල්‍යාණි හේරත් මැණිකේ මිය අනාවැකි පළ කරනවා. පෙබරවාරි මස 10 වැනි දින මකර රාශියේදී ග්‍රහයන් 06 දෙනෙකු සංයෝග වීම මීට හේතුව බවටයි ඈ අදහස් දක්වන්නේ.