ඕස්ට්‍රේලියාවේ විවාහක රූ රැජි⁣ණ වූ කුරුණෑගල දිලිනි අප්සරා - (photos)

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සාවිෂ් කෝපරේෂන් සහ එහි අධ්‍යක්ෂ දිල්කි පෙරේරා විසින් සංවිධානය කරන  ශ්‍රී ලාංකික විවාහක රූ රැජින තේරීමේ තරගය පසුගියදා උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්විණි.