පරණ කාර් පිස්සුව තියන අයට අමතක නොවන රස කතාවක්

තමා ප්‍රථමයෙන් මෝටර් රථයක් දුටු අවස්ථාව පිළිබඳ රසවත් විස්තරයක් යක්කඩුවේ ප්‍රඥාරාම නාහිමියන්ගේ චරිතාපාදනයෙහි සඳහන් කර තිබේ. කුඩා අවධියේ වැඩිහිටි ඥාතියකු සමඟ නවගමුවට යෑම පිණිස හෙයියන්තුඩුවේ සිට කැලණි ගඟෙන් එගොඩවී ප්‍රධාන පාරට පැමිණෙමින් සිටියදී එම පුදුම සහගත අත්දැකීම ලැබුණු බව උන්වහන්සේ සඳහන් කර තිබේ.