මට තරම් නටන්න බැරි අයට තැන දුන්නා - ටීනා

මේ ගෙවන අවුරුද්ද මට සුභදායී වසරක් වුණා. මම නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රෙය් හිටපු කෙනෙක්. “දේදුණු ආකාසේ” චිත්‍රපටයෙන් මම රංගනයට එකතු වුණා. ඒත් එක්කම මට මේ වසරේදී ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් අවතීර්ණ වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා.
“සකූගේ කතාව හරහා අද බොහෝ දෙනා මම ගැන කතා කරනවා. ඉතින් නිරෑපණ ක්ෂේත්‍රයේ වගේම ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදීත් මට මේ අවුරුද්ද ලොකු අවස්ථාවක් උදාවුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්ද ගැන ඇත්තටම මම සන්තෝස වෙනවා. ගෙවන අවුරුද්ද සතුට වගේම හිත්රිදීම් තැන් පවා තිබුණා. අපේ සතුට දිහා බලලා අපිට මඩ ගහන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ ගැන මම දුක්වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් ගැන මම හිතන්නවත් දැන් කැමති නැහැ. ඒ නර්තන ප්‍රසංගවලදී මට වඩා නටන්න බැරි අය සමහර තැන්වලදී නර්තනයේ යෙදෙන අවස්ථා මම අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. මම ඒ දක්ෂතා පෙන්නන්න අවස්ථාව නොලැබෙද්දී ඇත්තටම මම දුක්වෙලා තියෙනවා. ඒත් මම දැන් ඒ ගැන දුක්වෙන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් කිසිම දේකදි කෙටි පාරවල් හොයා යන්නේ නැහැ. වැඩකදී මම මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දෙනවා. ඉතින් ගෙවන අවුරුද්දේ හිත්රිදීම් ඇතිවුණත් මේ වසර මගේ සාර්ථක වසරක් වුණා. ඒ ගැන මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්.”
gossip lanka