ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී තාරුකාගේ විවාහයේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප සියල්ල මෙන්න

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම පසුගියදා සිදුවූ අතර ඇගේ මනාලයා වුණේ ජනකයි.

මේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.