ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී තාරුකාගේ විවාහයේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප සියල්ල මෙන්න

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී තාරුකා වන්නිආරච්චිගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම පසුගියදා සිදුවූ අතර ඇගේ මනාලයා වුණේ ජනකයි.

මේ ඔවුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

gossip lanka