පොලිසිය අතැර දේශපාලනයට ආ රංගේ නැවතත් පොලිස් ඇඳුම අඳියි..! - (photos)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පාලිත රංගේ බංඩාර මහතා ඊයේ  (01) පොලිස් නිළ ඇඳුමකින් සැරසී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයක් සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කර තිබෙනවා.  රංගේ බංඩාර මන්ත්‍රීවරයා දේශපාලනයට පිවිසීමට පෙර පොලිස් නිලධාරිවරයකු ලෙස සේවය කර ඇති අතර  පොලීසිය දැඩි ලෙස විවේචනය කිරීම නිසා එම සමයේදී දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වු බවද සඳහන්.
කෙසේ නමුත් පොලිස් සේවයට සමුදි දේශපාලනයට පැමිණි රංගෙ බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාට පසුගිය වසරේ නැවත පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් සහකාර පොලිස් අධිකාරි ධුරය පිහිටුවා විශ්‍රාම ගන්වා තිබුණා.

මන්ත්‍රීවරයා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතුකර තිබූ ඡායාරූප පහතින්.