මට කැබිනට් ඇමතිකමක් ලැබෙන තෙක් රටම දෑස් දල්වා බලා සිටිනවා - රංග බණ්ඩාර

තමනට කැබිනට් ඇමති ධුරයක් ලැබෙන තෙක් රටම දෑස් දල්වා බලා සිටින බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදී තමනට කැබිනට් ඇමති ධුරයක් ලැබෙනු ඇති බවද ඒ මහතා සදහන් කරයි.
තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය වසර 18ක් බවත් තමනට වඩා අඩු කාලයක් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි අයටද කැබිනට් ඇමති ධුර ලැබී ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

දෙරණ නාලිකාවේ පැවති ‘මොකද වුණේ’ වැඩසටහන හා එක්වෙමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය.