"අත්සන් කරන්න යන්නේ ව්‍යායාම අවසන් කරලා" - නාමල් නැවතත් කොට කලිසම පිටින්ම FCID ගිහින් !

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පෙරේදා දිනද (31) පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ දෙපාර්තමේන්තුවට (FCID) පැමිණියා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔහුට පැවරූ නඩුවක ඇප කොන්දේසි අනුව මෙලෙස ඔහු එම ආයතනයට පැමිණ අත්සන් කර යෑම සිදු කළ යුතුයි. නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සිය ශාරීරික යෝග්‍යතා ව්‍යායම කරන අතරතුරම FCID ආයතනයට පැමිණ අත්සන් කර්ස යෑම සුපුරුදු ලෙසම ඊයේ දිනද සිදු කර තිබුනා.
මින්පෙර එලෙසට ඔහු ව්‍යායාම ඇඳුමෙන් පැමිණ අත්සන් කර යෑම සමාජයේ කතාබහට ලක්වුනා.


gossip lanka