මාතර තුෂාරගේ තෙළි තුඩින් "ආසියාවේ කලු සිංහයා"ගේ රුව හරි අපූරුවට සිතුවම් වූ හැටි - (Photos)

චිත්‍ර කලාව කියන්නේ හිත සුවපත් කරන අපුරූ කලාවක් කිවහොත් වැරදි නැහැ.. චිත්‍ර කලාව ගොඩක් දෙනෙක්ට පුළුවන් වුණත් නිර්මාශිලී විදියට පැන්සලෙන් පින්සලෙන් ලස්සනට සිතුවම් රටා මවන්න හැමෝටම බැහැ.. ඒ අපූරු හැකියාව උපතින්ම ගෙනා තරුණයෙක් ගැන වාර්තා වේ.

ඔහු උපන්නේ මාතර දෙනියාය. අපූරුවට සිතුවම් ඇදීම තමයි ඔහුගේ රැකියාව. පන්සල් පල්ලි වල සිතුවම් ඇදීම රැකියාව කරගත් ඔහු තුෂාර සම්පත්. ඔහුගේ තෙළි තුඩින් අපූරු සිතුවම් රාශියක් සිතුවමට නගා තිබුණා. ශ්‍රී ලංකවේ දේශපාලව චරිත සහ කලාකරුවන්ගේ චරිතද ඔහු අතින් සිතුමට නැගුණා.
මේ දිනවල තුෂාර අතින් සිතුවම නැගූ තවත් අපූරු සිතුවමක් සමාජ ජාල මාධ්‍යන් ඔස්සේ හුවමාරු වෙමින් තිබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා කාය වර්ධන ශිල්පියෙකු වූ ලූෂන් පුෂ්පරාජ්ගේ සිතුවමක්.