දුරාවෙ මිනිහෙක් ධීවර ඇමති කරලා මෛත්‍රි මාව විනාස කර - වෙදාආරචිචි

තංගල්ල ආසනයේ එජාප පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරුන් ගේ මන්ත්‍රි ප්‍රතිපාධාන යටතේ ආධාර බෙදාදීම තංගල්ල නගර ශාලාවෙදි සිදුකරනු ලැබෙනි.

එම අවස්ථාවට එක් වු පා.ම දිලිප් වෙදාආරචිචි පැවසුවෙ තනි එක්සත් ජාතික පක්ශ ආන්ඩුවකින් තම පාක්ශිකයින්ට වඩා වැඩි ජනතා සේවයක් කිරිමට හැකිවන බවයි.
වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා පැවසුවෙ “ගිය ආන්ඩුවෙ ධිවර ඇමතිකම මෙි ආසනයේම නිදහස් පක්ශේ සංවිධායකට ලබාදීමට කටයුතු කිරිම අඥාන වැඩක්,මොකද මම රාජ්‍ය ඇමති උනේ නමට විතරයි මට වැඩකරන්න කිසිම ආයතනයක් ලබා දුන්නේ නෑ රස්සාවක් දෙන්න අවස්ථාව ලැබුනේ නෑ කොටින්ම කිවිවොත් දුරාවෙ මිනිහෙක් ධීවර ඇමති කරලා මෛත්‍රි මාව විනාස කරා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ.

මෙ දේවල් නිසා තමයි තංගල්ල නගර සභාවෙ වත් අපට බහුතර බලයක් හිමි කරගන්න නොහැකි උනේ.කොහොම උනත් අපි ගරු අගමැතිතුමාගේ හා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතුතුමා එක්වෙලා දැවැන්ත සංවර්ධන ප්‍රතිලාභයන් ජනතාවට ලබාදෙන්න කැපවෙනවා.”

– පා.ම දිලිප් වෙදාආරචිචි (මාධ්‍ය ඒකකය)