නත්තලට ගව ලෙන සරසන්න සංඝ රත්නය පල්ලියට වඩියි - හපුතලෙන් ඇහෙන කතාවක් !

උතුම් බුදු දහමේ හරය ලොව සෑම සියලු දෙනාටම කිසිඳු භේදයක් නොමැතිව යහපතක්ම සිදු කිරීමය. මිනිසුන්ට පමණක් නොව තිරිසනුන්ට පවා මෛත්‍රී කිරීමට උතුම් බුදු දහම ලොවට කියා දුනි.

එවන් උතුම් දහමක් අනුගමනය කරනා බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා සිදු කළ අපූරූ ක්‍රියාවක් හපුතලේ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

හපුතලේ ප්‍රදේශයේ කතෝලික පල්ලියක නත්තල් උත්සවය වෙනුවෙන් සැරසිලි කිරීමටත්, ගවලෙන සැදීමටත් බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා වැඩම කර සහයෝගය ලබා දී තිබේ. ආගමික සහජීවනය පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරන සමයක මේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා සැමට ලබා දී තිබෙන්නේ වටිනා ආදර්ශයකි.

එම අවස්තාවේ ඡායාරූප පහතින්,