ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යයෙන් බඳිනවා - අනූෂා දමයන්ති

මම කල්පනා කළේ මේ ගෙවෙන අවුරුද්ද කොහොමද ගෙවුණේ කියල තමයි. ඇත්තටම ගෙවෙන මේ අවුරුද්ද වරදක් නෑ. වෙනදා වගේම රූගත කිරීම් සහ නර්තන ප්‍රසංගත් එක්ක ගෙවුණා. අවුරුද්ද ලබද්දී වුණත් හැබෑ කරගන්න ඕනේ කියලා හිතපු බලාපොරොත්තු ගොඩක් මගේ හිතේ තිබුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා ගෙවෙන අවුරුද්ද ගැන හිතලා... හැබෑ නොවුණ බලාපොරොත්තු ගැන හිතලා අසතුටු වෙන්න කියලා දුකක් මගේ හිතේ නැහැ.
මේ ගෙවෙන අවුරුද්ද වෙන අවුරුදු වලටත් වඩා ටිකක් කාර්යබහුල වුණා. ගිය අවුරුදුවලටත් වඩා මේ අවුරුද්දේදී වැඩ කරද්දී මම ටිකක් තෝරා බේරාගෙන වැඩ කළා. මේ අවුරුද්දේදී පිටරට ප්‍රසංග තුනකට මම සහභාගි වුණා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී හිතට දනවපු ලොකුම කාරණාව තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ලබන වසරේදී විවාහ වෙනවා කියන එක. ඒ වෙනුවෙන් මේ අවුරුද්දේ සියල්ලම ලෑස්ති කළා. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරියෙ ඉඳන් ඒකට සූදානම් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ලබන වසර වෙන්කරන්න ඕනේ කියන තීරණය ගෙවල් දෙකෙන්ම අපිටම දැනුම් දුන්නා. ඉතින් දැන් ඒකට සූදානම් වෙනවා. ලබන අවුරුද්ද විවාහය වෙනුවෙන් කැපවේවි. ජීවිතය වෙනස් වේවි... ඒ වෙනසට දැන් මම ලෑස්තියි.
gossip lanka