වල් බිහි වී ගිය රෝහලක් තම පුද්ගලික වියදමින් නඩත්තු කරගෙන රෝගීන්ටත් සේවය කරන අනුරපුරේ වෛද්‍යවරයා

වෛද්‍ය වෘත්තිය ගොඩක් දෙනෙක් ගෞරව කරන වෘත්තියක් කිව්වොත් වැරදි නෑ. ඒ වෛද්‍යවරුන් දෙවියන් ලෙස සලකන්නේද මැරෙන්න යන මිනස් ජිවිත බේරාගන්න වෙර දරන උතුම් මනුෂ්‍යත්වයි නිසයි. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ අපූරු මනුස්සකමක් වගේම තමන්ගේ රාජය කාරිය දේව කාරියටත් එයා ලෙස ඉටු කරන යන්නෙම් ටිකක් වෙනස් කතාවක්. ඒ දුෂ්කර ප්‍රදේශක වල් බිහි වී ගිය රෝහලක් තම පුද්ගලික වියදමින් සුද්ද පවිත්‍ර කරගෙන පවත්වාගෙන වෛද්‍යවරයෙක් ගැනයි.
නමින් ඒ.පී.ප්‍රියශාන්ත වන මෙම වෛද්‍යවරයා හදවත් රෝග සම්බන්ධ වෛද්‍යවරයෙක්. අනුරාධපුරයෙන් කිලෝමීටර ගණනාවක් ඈතින් තියෙන ඇලයාපත්තුව ප්‍රාදේශීය රෝහලට සේවයට පැමිණි මොහු තම පුද්ගලික වියදමින් වල් බිහි වී තිබූ රෝහල සුද්ද පවිත්‍ර කර රෝහල පෙර තිබූ තත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

මෙම වෛද්‍යවරයා විවේක වෙලාවට රෝහලේ හෙදියන්ද හවුල් කරගෙන රෝහල් භුමිය සුද්ද පවිත්‍රකරනගෙන යනවා කියලා දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. මෙම රෝහලෙන් අවට ගම් 65ක පමණ රෝගීන් පිරිසක් බෙහෙත් ගැනීමට සඳහා පැමිණෙනවා. රජයේ රෝහලක් වුණත් මෙම රෝහලට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පහසුකම් ටිකවත් ලැබිලා නෑ. මෙය රටේ බලධාරීන්ගේ අවධානය පිණිසයි.