ඇමෙරිකානු හමුදා කඳවුරක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි කිරීමට දැනටමත් සියල්ල සුදානම් !

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇමරිකානු හමුදා කඳවුරක් ඉදි කිරීමට ඇමෙරිකාව සැලසුම් කර තිබෙන බවට මුද්‍රිත මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භ කරන මෙම ඇමෙරිකානු හමුදා කඳවුර ගුවන් සැපයුම් මධ්‍යස්‌ථානයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සැලසුම් කර තිබෙන බවත් එම වාර්තාවන්ගේ දැක්වේ.
මෙම ඇමෙරිකානු හමුදා කඳවුර ස්‌ථාපිත කරන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ බව ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ සන්නිවේදන විශේෂඥ ග්‍රාන්ට්‌ ග්‍රේසි උපුටා දක්වමින් මුද්‍රිත මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන මෙම ඇමෙරිකානු කඳවුර සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සොයා බැලීමට පසුගිය අගෝස්‌තු මස ඇන්කරෝඡ් නම් ඇමෙරිකානු නැව ත්‍රිකුණාමලය වරායට පැමිණ විමර්ශනයක යෙදී තිබෙන බවත් එම පුවත්පත් වාර්තාවේ දැක්වේ.

මේ සැපයුම් මධ්‍යස්‌ථානය වෙතින් ඉන්දීය සාගරයේ යාත්‍රා කරන ඇමරිකානු යුද නැව්වලට සැපයුම් සේවාවන් ලබා දෙන අතර මෙවන් සැපයුම් මධ්‍යස්‌ථානයක්‌ මෙතෙක්‌ ඉන්දීය සාගරයේ වෙනත් රටවල ස්‌ථාපිත කර නැත.

- දිවයින ඇසුරිනි -