අයිෂ් අතුකෝරාල අලුත් අමුත්තියත් එක්ක නත්තල් සැමරූ හැටි - (Photos)

අයිෂ් අතුකෝරාල කවුද කියලා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඇය මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිණියක් වගේම රංගන ශිල්පිණියක්.  පසුගියදා ඇයගේ නිවසට පැමිණි අලුත් අමුත්තා එක්ක නත්තල් සැමරූවේ මේ ආකාරයෙන්.
එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්
gossip lanka