අපි සන්තෝසෙන් ඉන්නේ : දුක සෝකය නෑ දන්නේ (photos)

ජනපතිවරයාගේ ගැසට් නිවේදනයට අනුව පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.00ට කැඳවීමට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා තීන්දු කිරීමෙන් පසුව  මන්ත්‍රීවරුන් එකිනෙකා පාර්ලිමේන්තුවට රැස් වුණු පසුව පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු එකිනෙකා බදා ගනිමින් සතුටු සාමීවියේ යෙදෙමින් කටයුතු කරන බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

කෙසේවුවද, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව
ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කළහකාරී තත්ත්වයන් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින් එසේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරි බවයි.

පාර්ලිමේන්තු ලොබියේ සතුටු සාමීචියේ යෙදෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහත දැක්වේ.