ටීනා ශනේල් මඩ නායි (photos)

මේ දිනවල ස්වර්ණවාහිණි නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන "සකුගේ කතාව" ටෙලිනාට්‍ය යේ හරිනිගේ චරිතයට පණපොවන ටීනා නිළියක් වගේම දක්ෂ නිරූපිකාවක්. ඇය රංගන ජීවිතයට පිවිසියේ ප්‍රියන්ත කොළඹගේ විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද "දේදුණු ආකාසේ" චිත්‍රපටයෙන්.

"සකුගේ කතාව"ද ප්‍රියන්ත කොළඹගේගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන අතර හරිනිට එහිදී මුහුණ දීමට
සිදුවන ඇබැද්දියක් මෙසේ කැමරාවේ සටහන් වී තිබුණා.