ටීනා නැවත මනාලියක් වෙලා

ටීනා ශනෙල් කියන්නේ වර්තමානයේ නිතර කතාබහට ලක්වෙන නිරූපිකාවක්නේ.

ටීනා දායක වුණු අළුත්ම ඡායාරූප පෙළ මේ වෙද්දි සමාජ මාධ්‍ය තුළට නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ.

මේ ඡායාරූප පෙළට ටීනා බටහිර පන්නයේ
මනාලියක් විදිහට සැරසිලා ඉන්නේ.

එම ඡායාරූප පහතින් නරඹන්න.gossip lanka