හොඳම රැවුල ලෝකයේම අවදානයට - Photos

බ්‍රිතාන්‍යයේ දී හොඳම රැවුල තේරීමේ තරගයක් පසුගිය දා පැවැත්වුණා.

අංශ ගණනාවක් යටතේ තරග පැවති බවයි, වාර්තා වන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර පැවති තරගයට 200කට අධික පිරිසක් එක්ව සිටියා. හොඳම උඩු රැවුල සහ යටි රැවුල තේරීම සඳහා අංශ 21ක් යටතේ තරග පැවැත්වුණා.

බ්‍රිතාන්‍යය, නෝර්වේ, අමෙරිකාව ආදී රටවල් 11ක
තරගකරුවන් ඊට එක්ව තිබෙනවා. වාර්ෂිකව මෙම තරගය සංවිධාන කරන්නේ, රැවුල් සමාජයේ බ්‍රයන් ඊවායි. එය මෙවර පැවැත්වුණේ, සිව්වැනි වරටයි