"විසි කරලා කුඩු ගංජා අරක්කු, ඇත්ත ලඟ දණ ගැහුවා නොවී මම පරක්කු" හරි පාරට ආපු රැප් කිංග් ස්මෝකියො අලුත්ම රැප් එකකින් එළියට ! - (video)

කෙවින් ස්මෝකියො ශ්‍රී ලංකා රැප් කලාවේ ප්‍රමුඛතම රැප් ගායකයෙක් ය. කෙසේ වෙතත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී සිය කලා ජීවිතය මෙන්ම පෞද්ගලික ජීවිතයද විනාශ කරගනිමින් සිටි කෙවින් පසුගිය කාලයේම කලාවෙන් ඈත්වී සිටියා. ඒ ඔහු මත්ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් මිදීමේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් සිටීම හේතුවෙන්.

එම වැඩසටහනට සහභාගී වී මත්ද්‍රව්‍යයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදී සිටින කෙවින් ස්මෝකියො ගයන නවතම රැප් ගීයක් කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ආයතනයේ පැවති උත්සවයකදී කෙවින් විසින් මෙම ගීතය ගායනා කරනු ලබනවා.

එම අවස්තාවේ වීඩියෝව පහතින්,