ඉන්දියානු ගගනගාමී රාකේෂ්ගේ චරිතයට, ෂාරුක් ඛාන් තෝරා ගැනේ - Photos

ඉන්දියානු ගගණාගාමිකයෙකු වූ රාකේෂ් ශර්මාගේ ජීවිත කතාව චිත්‍රපටයට නැගීමට සූදානම් බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

රාකේෂ්ගේ චරිතය සඳහා පණ පොවනු ලබන්නේ ෂාරුක් ඛාන් විසින්.

2019 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේ දී මෙහි රූගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි ඉන්දියානු මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ.

අනෙකුත් චරිත සඳහා තවමත් තෝරා ගැනීමේ
කටයුතු සිදුකරන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා.