එස්බීගේ රෙදි ගැලවෙයි! ඇමතිකමක් පෙන්වා දුන් ඇමතුම මෙන්න - (හඬපට සහිතයි)

මුදල් දෙන බව පවසා අමාත්‍ය ධූරයක් ලබාගෙන රජයට සහය පළ කිරීමට එක්වන ලෙස තමාට පැමිණි දුරකතන ඇමතුම් පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී පාලිත රංගෙ බණ්ඩාර ඊයේ විශේෂ අනාවරණයක් සිදු කළා.

මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ඔහු එහි දී හඬපට ද ඉදිරිපත් කළා.

එම එක් හඬපටයක එස්බී දිසානායක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬ ද ඇතුලත්ව තිබීම විශේෂත්වයක්.

එම හඬපටය පහතින්…