පුබුදුගේ උපන්දිනයට මාෂිගේ සුබ පැතුම

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් වන පුබුදු චතුරංගගේ උපන්දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. පුබුදු මේ වසර මුලදී විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා. ඔහු විවාහ වුණේ ජනප්‍රිය නිරුපිකාවක් වන මාෂි සිරිවර්ධන සමගයි. ඉතින් අදට යෙදී තිබෙන පුබුදුගේ උපන්දිනයට බිරිඳ
මාෂි ඔහුට සුබ පතලා තිබුණේ මේ විදිහට.