පොලිස් නිල සුනඛයා කථානායකවරයාගේ සහ මන්ත‍්‍රීන්ගේ මේස ගානේ යයි

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ආරම්භ වීමට පෙර විශේෂ කාර්ය බළකාය හා පොලිස් සුනඛයන් විසින් කථානායකවරයාගේ සහ සියලූම මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ මේස සහ පුටු දැඩි පරික්‍ෂාවට ලක්කරන ලදී.

කථානායකවරයාගේ මේසය උඩ සහ යට දැඩි ලෙස පරීක්‍ෂා කළ විශේෂ කාර්ය බළකාය පොලිස්‌ සුනඛයකු ලවා ද එය පරීක්‍ෂා කරවීය. ඉන්පසු සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මේස, පුටු සහ ලිපි ලේඛන
පරීක්‍ෂාවට ලක්‌ කෙරිණි.

 මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගැබට පිවිසෙන දොරටුව අසල ද නිල අංක තහඩු රහිත පොලිස්‌ නිලධාරීන් රැසක්‌ සභාවට පිවිසෙන මන්ත්‍රීවරුන් පරීක්‍ෂාවට ලක්‌ කරන අයුරු දක්‌නට ලැබිණි.

 මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ ද වෙනත් දිනවලට වඩා වැඩි පොලිස්‌ ආරක්‍ෂාවක්‌ යොදා තිබිණි.