පියුමි පුතාගේ උපන්දිනය සැමරූ හැටි

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ නිතරම සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක් වෙන චරිතයක්නේ.

පියුමිගේ පුතා වන කාවිංගගේ අට වැනි උපන්දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ඉතින් කාවිංග පුතුගේ උපන්දිනය පියුමි සමරා
තිබුණා. ඒ මේ විදිහට..