උපන්දිනයට පියුමි හොඳ වැඩක් කරලා - (photos)

පියුමි හංසමාලි ගැන නිතරම සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාවෙනවානේ.

ඊයේ (22) පියුමිගේ 26 වැනි උපන්දිනය යෙදිලා තිබුණා.

ඉතින් උපන්දිනය වෙනුවෙන් පියුමි අසරණ සීයා කෙනෙක්ට රෝද පුටුවක් පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා.

ඒ වගේ අසරණ මිනිස්සු කිහිපදෙනෙක් කෑම වේලක්
පිළියෙල කරලා දෙන්නත් පියුමි අමතක කරලා නැහැ.

පියුමි ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුළ කොහොම කතා වුණත් මේ වගේ වැඩ නම්  අගය කරන්න ඕනේ.