සුරතලා වෙනුවෙන් පියුමි නිවසේ දුන්නු දානමය පිංකම

පියුමි බොතේජු කියන්නේ කොයි කවුරුත් හදුනන ජනප්‍රිය නිළියක්. ඇයගේ සුරතලා මිය ගිහින් මාස තුනක් ගිහින්. ඉතින් ඇය ෆේස්බුක් දැමූ සංවේදී සටහන සහ ඡායාරූප කිහිපයක් ,

අදට මගේ මැණික අපෙන් වෙන්වෙලා මාස 3. හිතාගන්නබෑ තාමත් මගේ පුතේ ඔයා අපිව දාලාගියා
කියලා. මගේ කොල්ලා හොද තැනක ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයා වෙනුවෙන් අපි කරන්න පුලුවන් හැමදේම කරනවා ඔයාගේ තැන ගන්න බෑ පුතේ කාටවත්. ගොඩක් ආදරෙයි මගේ මැණික