පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම මැද එජාප මන්ත්‍රීවරයෙක් දැමූ අමුතු සෙල්ලම - Video

ඊයේ(16) පස්වරු 1.30ට ආරම්භ වූ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධයක් සමඟ උණුසුම් තත්වයක් ඇති වුණා.

ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය මැද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු දැක්වූ අමුතු ප්‍රතිචාරයක්
කැමරාවේ සටහන් වී මෙලෙසින්..