‘‘ඉස්කෝලෙ ගියෙ නෑ - අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අම්මගෙන් අහන්න - පාලිත තෙවරප්පෙරුම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන හෙළිකළ හැටි..!

මේ දිනවල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන ලොකු කතාබහක් ඇතිවෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 04 වසර සමත්, 08 වසර සමත්  මන්ත්‍රීවරුන්ද පාර්ලිමේන්තුව තුල සිටින බවට තොරතුර සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වුනා. මෙවැනි චෝදනාවක් එල්ලවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුමගෙන් එහි සත්‍යතාවය විමසීම සඳහා  විමසීමක් කළා.

එහිදී මන්ත්‍රීවරයා පිළිතුරු ලබා දෙමින් කියා සිටියේ
තමන් පාසල් නොගිය බවත්, තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දෙමාපියන්ගෙන් විමසන ලෙසත්ය.

මේ මන්ත්‍රිවරයා ලබාදුන් පිළිතුර පහතින්