2020 ජනාධිපතිවරණයට නවීන් ගේන්න එජාපයේ සැලසුමක්!

2020 ජනාධිපතිවරණයේ ‍පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නවීන් දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රබලයින් පිරිසක් ඇතුළු කණ්ඩායමක් සැලසුම් කර ඇත.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එජාප නායක ධුරයට ගෙන ඒමට මේ වන විටත් එජාපයේ පිරිසක් කටයුතු කරන අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තවදුරටත් එම තනතුරේ රඳවා ගැනීමට තවත් පිරිසක් කටයුතු
කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

භක්ති ධර්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්