මුරලිගේ ප්‍රකාශයට ගෝඨා මල් දෙයි මනෝ ඔරවයි

රටේ දිළිඳු ජනතාව සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම වර්තමාන දේශපාලනඥයන් පිළිබඳව ප්‍රකට ක්‍රිකට්‌ ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් කළ ප්‍රකාශය ගැන හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ප්‍රසාදය පළ කර ඇත.

තමා අනුගමනය කරන්නේ එම ක්‍රමවේදය බවද රාජපක්‍ෂ මහතා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මේ අතර හිටපු ඇමැති මනෝ ගනේෂන් විසින්
මුරලිදරන්ගේ ප්‍රකාශය මෝඩයකුගේ ප්‍රකාශයක්‌ බවට පරිභව කර ඇත.

 ආහාරවලට වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ලොකු බව ඔහු දක්‌වා තිබේ.

රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි මාතෘකා ගැන කතා කිරීමට පෙර ජනතාව තුන් වේල කාලා ඉන්නවා දැයි දේශපාලකයන් සොයා බැලිය යුතු බවට මුරලිදරන් ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

- දිවයින