සරාගී නිළිය ප්‍රසිද්ධියේ වේදිකාවක නිරුවත් වූ හැටි

49 හැවිරිදි Jennifer Lopez ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක නිරුවත් වෙලා. ඇයගේ නිරුවත යාන්තම් වැසෙන සේ කොළ වර්ණයෙන් යුතු දිගු රෙදි කෑල්ලක් වැනි විලාසිතාවකින් සැරසී ඇවිත් තිබෙන්නේ ලබන මස එළිදැක්වීමට නියමිත සගරාවක කවරය ඇයගේ රූපයෙන් සැරසිමටයි.

ඇයගේ විලාසිතාවන්ට තහනම් දමන්නට කෙනෙක් නැති නිසා ඇය රුචිකත්වයක් දක්වන ඕනෑම විලාසිතාවක් භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන බවත් විදෙස් මාධ්‍ය සදහා උත්තර දී තිබෙනවා.
ප්‍රසිද්ධියේ නිරුවත් වූ නිසා බොහෝ ප්‍රතිචාර ඇයට හිමිව තිබෙන බවත් සදහන්. ඒ වගේම ඒ ගැන ඇයනම් කියන්නේ "මට මගේ ජිවිතේ පරිස්සම් කර ගන්න පුළුවන් නම් මගේ ශරීරය ගැන ඕනෑම තීරණයක් ගන්නත් මට පුළුවන්.."කියලයි