‘‘එක යායේ කකා වැටී‘‘ ගීතය ඉඳුනිල්ගේ හඬින් යළි කිසිම දිනක නොඇසේ...! හරස්වුන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමාන තීරණයක් ගනී

පර්පල් රේන්ජ් සංගීත කණ්ඩායම හරහා රටම හඳුනාගත් ඉඳුනිල් අන්ද්‍රමාන මේ වනවිට ප්‍රසංග වේදිකාව තුලදී බොහෝ දෙනාගේ ආකර්ශනය දිනා ගත් කලාකරුවෙක්. ඉඳුනිල් ප්‍රසංග වේදීකාව තුල ගායනා කර ගීත එකතුව අතර බොහෝ දෙනාගේ කැමැත්ත දිනාගත් ‘‘එක යායේ කකා වැටී‘‘ ගීතය නැවතත් ගායනා නොකිරීමට ඔහු තීරණය කර තිබෙනවා. නීතිමය ප්‍රශ්නයක් නිසා එම ගීතය ගායනා කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවත්, ඒ වෙනුවෙන් තමන්  සියළුම දෙනාට කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවත් ඔහු
සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් තබමින් මෙලෙස සඳහන් කර තිබුනා.