එක්ස් කිරණ සහ තවත් නවීන පහසුකම් රැසක් සමඟින් අලින්ට බෙහෙත් දෙන අලි රෝහලේ කතාව - Photos

එක්ස් කිරණ සහ තවත් නවීන පහසුකම් රැසක් සමඟින් අලින්ට බෙහෙත් දෙන අලි රෝහලේ කතාව

ඉන්දියාවේ අලින් සඳහා වන පළමු රෝහල පසුගිය දිනෙක විවෘත කර තිබෙනවා.

එහිදී රෝහල විවෘත කිරීමට පැමිණි පළමු ඇතින්නිය වුණේ 67 හැවිරිදි සුසී නම් ඇතින්නයි.

ඇයට අමතරව ආසා නමැති 49 හැවිරිදි ඇතින්න ද
ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කර තිබෙන බවයි විදේස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ඉන්දියාවේ වල්අලි විසිපන් දහසක පමණ ප්‍රමාණයක් සිටින අතර, ඔවුන් වඳවීයාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සත්ව කොට්ඨාසයක් ලෙස නම්කර තිබෙනවා.

බොහෝ අලි ඇතුන් මිනිස් ජනාවාසවලට ඇතුළුවීමට උත්සහ කිරීමේ දී මිනිසාගේ ප්‍රහාරවලට ගොදුරුව තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අලින් සඳහා එක්ස් කිරණ සහ තවත් නවීන පහසුකම්වලින් මෙම රෝහල සමන්විතයි.

බලධාරීන් පවසන්නේ. මෙහි අලි විසි දෙදෙනෙක් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර, ඉදිරියේ දී එය 50ක් දක්වා ඉහළ නංවන බවයි.