දේශපාලනය උඩුයටිකුරු වෙද්දී හිරුණිකා දෙවන වරටත් මව් පදවියට

මේ දවස්වල හැමතැනම ඇහෙන්නේ දේශපාලන කතා. ඒ අතරින් මේ දවස්වල හිරුණිකාගේ නමත් හැමතැනම ඇහෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ දේශපාලන කතාවක්නම් නෙවේ. ඇය ආයේමත් මව් පදවිය ලබන්න යන්නේ. ඒ ගැන ඇය ෆේස්බුක්
සටහනක් දමා තිබුනේ මෙහෙමයි,