දුලීකා මාරපන සැමියා එක්ක හිම සෙල්ලම් කරපු හැටි - (photos)

ලෝරන්ස් මනමාලි නාට්‍ය කණ්ඩායම අද මේ වෙද්දී ඉන්නේ සුවිට්සර්ලන්තයේ චාරිකාවකයි. එම නාට්‍යයේ ප්‍රධාන භුමිකාවක් වන නිළි දුලිකා මාරපන හා ඇයගේ සැමියා ඇතුළු කලාකරුවන් පිරිසක් හිම ක්‍රීඩාවේ යෙදී තිබෙනවා. දුලිකා මාරපන සිය
ෆේස්බුක් ගිණුමට එක් කළ ඡායාරූපයි මේ.