හාර කෝටියේ නිළි දිනිතිගේ උපන්දින සාදය

හාර කෝටිය ඔස්සේ ජනප්‍රියත්වයට පත් රංගන ශිල්පිනියක් වන දිනිති වෙල්ගම ගේ උපන් දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුණි. තම ළඟම මිතුරන් සහ නෑදෑ
හිතවතුන් සමගින් උපන් දිනය සැමරුවේ මේ විදිහටයි.