ව්‍යාපාරිකයාව ගෙදරට ගෙන්වා නිරුවත් කර සුරූපීනිය කළ අමුතු වැඩේ - Photos

Sibel Demiralp කියන්නේ 2016 වර්ෂයේ තුර්කිය රූ රැජිණ. ඇය ව්‍යාපාරිකයෙක් සමග හාද වෙලා ඔහුගේ නිරුවත් ඡායා රූප ගෙන්වා ගෙන තිබෙනවා. පසුව එම ව්‍යාපාරිකයාව තම නිවසට ගෙන්වාගෙන ඔහුව නිරුවත් කර දැඩි ලෙස පහර දී ඔහුගෙන් කප්පම් මුදල් ඉල්ලා තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කර තිබෙනවා. පසුව ඔහුගෙන් ලබා ගත් නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයේ පල කර තිබෙනවා. ඔහුව නිදහස් කිරීමට ඔහුගෙන් ඇය කප්පම් මුදල් ලෙස
ඉල්ලා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මුදලින් ලක්ෂ 76ක් බවත් සදහන්.

කොහොම නමුත් එම ව්‍යාපාරිකයාට ඉන් මිදී යාමට හැකියාව ලැබී තිබෙන අතර පසුව ඇය ගැන  පොලිසියට තොරතුරු ලබා දී තිබෙන අතර ඒ අනුව ඇයව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇයට එරට අධිකරණය මගින් වසර 13 ක සිර දඩුවමක් නියම කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ඇය වරද පිළිගෙන තිබෙනවා.