සුරූපී නිරූපන ශිල්පිනී අමන්දාගේ දෙවෙනි ගමන - Photos

සමාජ මාධ්‍ය හරහා කතබහට ලක්වුණු නිරූපිකාවක් තමයි අමන්දා සිල්වා කියන්නේ.

අමන්දා සිල්වා පසුගිය දා විවාහ දිවියට ඇතුළත් වුණා.

ඉතින් අමන්දා ඇගේ දෙවෙනි ගමනට සූදානම් වෙලා
හිටියේ මෙහෙමයි.