උන්ගේ එකට නම් සෙනග එයි කියලා හරින්, අජිත් පී. පෙරේරාට රහසින් කියූ දේ එළියට එයි - Video

"ගොඩක් උන් ගිහිල්ලා කතා කරනවානේ"
"චන්ද්‍රානි අතනට ගිහිල්ලාද? "

ජනාධිපතිවරයා වහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට පියවර නොගන්නේ නම් කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා බහුතරය ඇත්තේ කාටදැයි තීරණය කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් පී. පෙරේරා පවසනවා.

අරලියගහ මන්දිරයේදී අද පැවති එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

එහිදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ආරම්භවීමට ප්‍රථම මන්ත්‍රීවරුන් අතරේ මෙවැනි සංවාදායක්ද ඇති වුණා.