නිරූපණ සහ රංගන ශිල්පිණී අයිශාරා අතුකෝරල අලුත උපන් දියණිය සමග ගත් ඡායාරූප මෙන්න (photos)

අයිශාරා අතුකෝරාල කියන්නේ නිරූපිකාවක් විදිහට කලාවට අවතීර්ණ වුනු දක්ෂ චරිතයක්. ඇය චිත්‍රපටි කිහිපයක හරහා නිලියක් ලෙස මෙරට ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ලංවුණා.

2017 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයේ තීක්ෂණ සමඟ විවාහ වූ ඇය මේ වන විට මව් පදවිය ලබා තිබෙනවා.

එනම් පුංචි දියණියක් අයිශාරාගේ පුංචි කැදැල්ල හැඩ
කරන්න පැමිණ තිබෙනවා.

ඇය අලුත උපන් දරුවා සමග ගත් කලාත්මක ඡායාරූප කිහිපියක්ද අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.ඒ ඡායාරූප සියල්ල පහතින්..

ඡායාරූප - චනිශ්ක සිල්වා