නීල පබළු ඉවර වෙනකල් වෙනත් කිසිම නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ

අවුරුදු හයක් තිස්සේ ඔබ කලා ක්ෂේත්‍රයෙන් හැංගිලා හිටියා නේද?

ඇත්ත තමයි. මම අන්තිමට රඟපෑවේ “සිත් අහස යට”  ටෙලි නාට්‍යයේ. ඊට පස්සේ මට ටෙලි නාට්‍ය කිහිපයකටම ආරාධනා ලැබුණත් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන් නිර්මණ ඒ අතර තිබුණේ නැහැ. අනික මගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය තමයි ව්‍යාපාර කටයුතු. මගේ ගාමන්ට් ෆැක්ට්‍රි එකේ ඇඳුම් ව්‍යාපාරය දියුණු
මට්ටමකට ගෙන එන්නයි  පහුගිය කා‍ලේ මම වැඩිපුරම උනන්දු වුණේ. ඒ කාලය තුළ මගේ විවාහයත් සිදුවුණා. මේ ඒ හේතු හින්දයි රඟපෑමෙන් ටිකක් දුරස් වෙලා ඉන්න මට සිද්ධ වුණේ.

වසර හයක නිහැඩියාව “නීල පබළු” තුළින් බිඳ දාන්න හිතුනේ ඇයි?

ලලිත් වසන්ත මහතා හා සඳුන් රාජකරුණා අයියා තමයි ඒකට ප්‍රධාන හේතුව. ඒ අය මට මගේ ව්‍යාපාර කරන ගමන් රඟපාන්න උපරිම නිදහස දුන්නා. ඒ වගේම අබිමන්ගේ චරිතය මම රඟපාන වෙනස්ම චරිතයක්. ඒකත් මේ ටෙලි නාට්‍ය බාරගන්න මට හේතුවක් වුණා.

දැන් සුමිරාන් ආයෙමත් දිගටම රඟපානවාද?

මගේ ප්‍රධාන වෘත්තිය ව්‍යාපාර හින්දා නිර්මාණ ගොඩාක් එක පාරටම බාරගන්න බැහැ. ඒ නිසා “නීල පබළු” ඉවර වෙනකල් මම වෙන ටෙලි නාට්‍යයක් බාරගන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳ චිත්‍රපටයක් ලැබුණොත් නම් ඒ ගැන සලකා බලනවා.