පංතිය මැද්දේ ෆෝන් එකක් කුඩු කරමින් ගුරුවරයා ළමුන්ට ඉගැන්වූ අමතක නොවන පාඩම

දරුවෙක් දෙමාපියන්ගේ අවවාද පිලිගන්නවා. දඩුවම් කලොත් ඒ දඩුවමට යටත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවෙක් ඊළගට දඩුවම් ලබන තැන තමයි පාසල කියන්නේ. මේ කියන් කතාව කෙනෙක් පිළිගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ දඩුවම බරපතල එකක් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මේ කතාව අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙන්නේ ඒ දඩුවම දරුණුයි කියලයි.

මේ සිදුවීම වෙන්නේ චීනයේ  Xinxiang කියන
නගරයේ තිබෙන Guanying පාසලේදී. එක ශිෂ්‍යාවක් වටිනා ජංගම දුරකතනයක් පාසලට රැගෙන එනවා. දුරකථන පාසලට රැගෙන ඒම චීනයේ පාසල්වල තහනම් කටයුත්තක්ලු. නමුත් එම නිතිය කැඩුවා කියලා තමයි පන්ති භාර ගුරුතුමා මේ දඩුවම දෙන්නේ. ඒ ඇයට මිටියක් ලබා දී එම මිටියෙන් ඇයගේ ජංගම දුරකථනය කඩන ලෙස පැවසීම. සියලුම දෙනා බලා සිටියදී  තම ජංගම දුරකථනය කෑලි ගැලවෙන සේ ඇය මිටියෙන් පහර දෙනවා.

ඒ වේදනාත්මක මොහොත දෙස පංතියේ සියලුම දෙනාට බලාගෙන ඉන්න සිදුවෙනවා. එම අවස්ථාව ගුරුවරයාගේ ජංගම දුරකතනයෙන් පටිගත කර එය සමාජ් ජාල වෙබ් අඩවිවල පල කිරීමට තරම් ඔහු නපුරු වී තිබෙනවා. ඒ වගේම එම දර්ශනය දුටු බොහෝ දෙමාපියන් කියා තිබෙන්නේ එම දඩුවම සාධාරණ එකක් බවයි. තවත් පිරිසක් කියා තිබෙන්නේ එම දඩුවම දරුණු එකක් කියලයි.