"හෙලයින් වලලන පරයන් පන්නමු" සිංහලයන්ගේ ඇත්ත ඉතිහාසය ලොවට කියූ මහාචාර්ය සෝමදේවයන් රැකගන්න බුකිය එක්වේ!

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්‍ය ඉතිහාසය ලොවට හෙළිකළ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්ගේ කැනීම් බලපත්‍රය අහෝසී කළ පුවත නෙත් ගොසිප් අප මින් පෙර වාර්තා කළෙමු. මහාචාර්යවරයාගේ කැනීම් බලපත්‍රය තහනම් කිරීමට ලබා ගත් තීරණයට එරෙහිව ෆේස්බුක් සමාජජාලා වෙබ් අඩවියේ දැඩි
ප්‍රතිරෝදයක් ඇතිවී තිබුනි.

එවැනි පළකිරීම් කිහිපයක් පහතින්,