ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරයේ යෙදෙන පකිස්ථාන කම්කරුවා ලෝකයේම අවධානයට - Video

දකුණු ආසියාවේ  රටවල් වන ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පකිස්ථානය, බංග්ලාදේශය සහ නේපාලය යන රටවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව උන්මාදයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ.

ඉන්දියාව සහ පකිස්ථානය යන රටවල ජනතාව ක්‍රිකට්  ක්‍රීඩකයින් දේවත්වයෙන් සලකන අවස්ථාව එමටයි.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව එතරම් අවබෝධයක් නැති වුවද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විස්තර
විචාරයේ යෙදෙන ආකාරය අනුකරණය කරන පකිස්ථානයේ කම්කරුවෙක් පිළිබඳව ලෝකයේම අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

ඔහුගේ විස්තර විචාරය කිසිඳු විස්තර විචාරකයෙකුට දෙවැනි  නැහැ. අදාළ වීඩියෝ පහතින්