නිදහස ලැබූ දමිත් ගැන මධුමාදව හැමෝගෙම කන් පිරෙන්න කිව්ව කතාව

ඉතින් දැන් දමිත්ට මොකද වෙන්නෙ
නිදහස ලැබූ දමිත් ගැන මධුමාදව හැමෝගෙම කන් පිරෙන්න කිව්ව කතාව


ඉතින් දැන් දමිත්ට මොකද වෙන්නෙ…

ඔහුව නිදහස් කරමු..

ආදරනීය හිතවතුනෙ අපි එක රටක මිනිස්සු .
අපි වගේ උන් වෙන කොහේවත් නෑ. අපි හැම දේම හොයන්න ඕනෙ නෑ…මොකද සමහර වෙලාවට අපි ආදරේට කියල කියන දේවල් සමහර විට අපේ අයට පාඩුයි.

දමිත් එලියට ආව….
දමිත් ආයෙ සින්දු කියයි…..
අලුත් දේ කියයි……

ඊට පස්සෙ මොකද උනේ?
කියන ප්‍රශ්න යට හැම වෙලේම උත්තර ඕනෙ නෑ… කලින් මොකද උනේ කියන ප්‍රශ්න යත් අපි අත හරිමු.

උසාවියෙදී මොකද උනේ… ඊට පස්සෙ මොකද ඉනේ… හෙට මොකද වෙන් නේ….ඒ ඔක්කම අපි හැමෝම දැන ගන්න ඕනෙ නෑ…

අපි දැන ගන්න ඕනෙ….. දමිත් ආයෙ ගී ගයනව…..

ඒ ගීත අහන්න අපි ලෑස්ති වෙලා …

දමිත්ව ටිකක් නිදහසේ තියමු…
ඉක්මනින් ඒ ගීය ගයයි දමිත් මල්ලි….

මේ රටේ ආදරනීය මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න ලෑස්තියි….

දමිත් අසංග ගේ ගහේ මල් පිපෙන කම්

ඔහුව නිදහස් කරමු….
ගොඩාක් මහන්සියි… ඔහුට ගොඩාක් මහන්සියි…. මේ නැවත නැගිටින හෝරාවයි..

කිසිවක් සිදුවී හමාර නැත….
සියලුදේ සිදු වෙමින් පවතී…

ඔහු වෙනුවෙන් සන්වේදී වූ සැමට ස්තුතියි

වැරදි ප්‍රචාර වැරදීමකින් හෝ පැතුරූ අයට සමාවදෙමු.
පව් නොකල උන් මෙන් බුකියේ රගපු මහා පිංවන්ත ඇතැම් කොටස් වලට කියන්න වෙන්නෙ… හෙට ඔබට වරදින බව පමනි.

පව් නොකල උන්ගෙ ගල් වලින් අපි පූජාසනයක් හැදුවා…

දැන් පූජා වෙන්න..

වැරදි වෙන බව සහ වැරදි හදා ගන්න හැකි බව දන්න ආදරනීය ඔබ…
සාදු කාරයක් දෙන්න .. මනුස්සකමේ පෙරහැර
නිහඩව ඇරබුනා….

මදු මාදව අරවින්ද