මුරුංගා කොළ මාලයක් කරේ දාගෙන මන්ත්‍රී කෙනෙක් සභා ගැබේදී දාපු අමුතු සෙල්ලම - (video)

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්න සාලිය මෙන්ඩිස් මුරුංගා කොළ මාලයක් පැළඳ සභා ගැබට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කිරීමේදී අද උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා.

මන්ත්‍රීවරයා සභා ගැබට පිවිසෙන දොරටුව ආසන්නයට පැමිණීමත් සමඟ ඔහු පැළඳ සිටි මුරුංගා කොළ මාලය කඩා දැමීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන අශෝක ධනවංශ, චන්දන ප්‍රියන්ත සහ ඩී.වී.කේ. ගාමිණී ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් කටයුතු කිරීමත් සමඟ එහි කලහකාරි
තත්ත්වයක් ඇතිවූ බවයි  සඳහන් කළේ.

අනතුරුව, සභා ගැබට පැමිණි පක්ෂ, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමේදී යළි උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ඇති වී තිබෙනවා.

එහිදී දකුණු පළාත් සභා සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ විනාඩි 15 කට සභාව කල් තැබීමට පියවර ගත්තා.

අනතුරුව සභාවාරය යළි ආරම්භ කිරීමේදී සභාපතිවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැඩි ලෙස අවවාද කරමින් කියා සිටියේ විරෝධය පළ කරන ආකාරයේ කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් පළාත් සභාව තුලට ගෙන ඒම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරන බවයි.