උදාරි කෞෂල්‍යා නැවතත් විවාහ වෙලා?

උදාරි කෞෂල්‍යා කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිරූපණ ශිල්පිනියක්නේ. උදාරි විවාහ වුණේ සංගීත් සතරසිංහ සමගනේ. කොහොමහරි දැන් මේ දෙන්නා කලක පටන් වෙන් වෙන්ව තමයි ජීවත්වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ දිනවල උදාරි ගැන කතා වෙන්නේ නම් උදාරි කාටත් හොරෙන් නැවතත් විවාහ වෙලා කියලයි. ඒ තුසිත ධනුෂ්ක නම් නිරූපණ ශිල්පියා සමගලු. මේ දෙන්නා විවාහ ඇඳුමෙන් සැරසී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා තමයි මේ ආරංචිය පැතිරෙන්නේ. කොහොම නමුත්
අපිට ආරංචි වුණේ නම් Photoshoot එකක් සඳහා මේ දෙන්නා විවාහ ඇඳුමෙන් සැරසුණු බවයි.

එහි ඡායාරූප පහතින්..