විවාහයෙන් පස්සේ විදේශ ගතවූ මීනා සැමියා දාලා ආපහු ඇවිත්

විවාහයෙන් පස්සේ විදේශ ගතවෙලා සිටි මීනා සැමියා දාලා යළි ලංකාවට ඇවිල්ල.

ඔයා ලංකාවට ආවේ විශේෂ වැඩකටද කියන්න? 
ඇත්තටම මීට කලින් ශ්‍රී ලංකාවට එන්න හිටියේ. නමුත් ඊට අවශ්‍ය වැඩ ටික පිළියෙල කරගන්න බැරිවුණා. නමුත් මෙදාසැරේ වැඩ කිහිපයක්ම ලෑස්ති කරගෙන තමයි මම ලංකාවට ආවේ.

මීනා තනියමද ලංකාවට ආවේ?

ඔව්. මම මේ සැරේ තනියම ආවේ. මට කරන්න වැඩ කිහිපයක්ම තිබුණා. ඒකයි මම ලංකාවට ආවේ.

සැමියා මෙදා සැරේ ලංකාවට ආවේ නැත්තේ ඇයි?
එයාගේ රැකියාවේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක මේ සැරේ මාත් එක්ක ලංකාවට එන්න එයාට බැරි වුණා පුළුවන්කම තිබ්බා නම් එයා නෑවිත් ඉන්නේ නෑ.

විදේශගත වෙලා හිටියට සංගීත කටයුතු අතහැරලා නෑ නේද? 
නැහැ. මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉද්දීත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රසංග ගණනාවකට සම්බන්ධ වුණා. ලංකාවේ නොහිටියට සංගීතය අතහැරියේ නැහැ.

ලංකාවෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න දුකක් නැද්ද? 
මුල් කාලේ නම් සංකාවක් තිබුණා. මම ලංකාවේ ඉන්න කොට මට ගෙදර ඉන්නවත් නිදහසක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් ලංකාවෙන් ගියාම තිබ්බ කාර්යබහුලත්වය අඩු වුණාම තමයි ඒ සංකාව ඇති වුණේ. ඒත් කාලයක් එක්ක හරි ට්‍රැක් එකට වැටුණා. දැන් මම ඒ රටාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ.